Pomoc prawna osobom fizycznym

Nasza pomoc prawna może polegać na pojedynczej konsultacji (poradzie prawnej) oraz na kompleksowej obsłudze prawnej – prowadzenie spraw przed sądem.

Reprezentujemy także klientów w sprawach z urzędu – skontaktuje się z nami w celu uzyskania porady w jaki sposób Twoja sprawa może być prowadzona przez naszą Kancelarię z urzędu.

Pomoc prawną oferujemy Państwu w zakresie:

 • prawa rodzinnego – w sprawach o alimenty, separację, rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku wspólnego, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej i innych;
 • prawa pracy;
 • prawa cywilnego, a w szczególności:
  • sprawy spadkowe – w sprawach o podział majątku spadkowego, o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, testamentowych, o uznanie osoby za zmarłą;
  • sprawy o zapłatę;
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań;
 • prawa karnego – obrona w postępowaniu przed sądem i prokuratorem w sprawach karnych oraz o wykroczenia, jak również w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa ubezpieczeń społecznych, w tym sprawy z ZUS;

a także:

 • prawa handlowego i gospodarczego;
 • prawa upadłościowego i naprawczego;
 • prawa medycznego;
 • prawa zamówień publicznych;
 • prawa budowlanego;
 • prawa konkurencji i konsumentów;
 • sprawy egzekucyjne:
  • obsługa prawna wierzycieli;
  • obsługa prawna dłużników.

Naszą pomoc oferujemy:

 • w postępowaniu przed sądami – reprezentowanie przed Sądami we wszystkich rodzajach spraw;
 • w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym;
 • w trakcie negocjacji pozasądowych;
 • przed organami prokuratury i policji;
 • przed organami administracji;
 • przed innymi organami.