Obsługa prawna firm

W zakresie naszych usług skierowanych do podmiotów gospodarczych znajduje się obsługa prawna firm. Pomagamy Klientom biznesowym w sprawach wymagających mediacji bądź negocjacji z ich kontrahentami. Świadczymy także usługi w zakresie reprezentowania klientów w sprawach przed sądami (pełnomocnictwo procesowe), oraz przygotowujemy umowy w imieniu klientów. Ponadto zajmujemy się zakładaniem spółek cywilnych i handlowych oraz przygotowujemy ich akty regulacji wewnętrznych. Udzielamy także informacji dotyczących zmian w zakresie regulacji dotyczących prowadzonej działalności.

Pełen zakres wykonywanych czynności przedstawiony został poniżej:

 • opiniowanie umów przedstawionych naszym klientom;
 • przygotowywanie umów niezbędnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • informowanie przedsiębiorców o zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących pośrednio oraz bezpośrednio prowadzonej działalności;
 • przygotowywanie opinii i udzielanie porad prawnych;
 • dochodzenie należności od dłużników;
 • prowadzenie negocjacji i mediacji z kontrahentami klienta;
 • występowanie w roli pełnomocników procesowych w postępowaniach sądowych oraz innych postępowaniach, w których udział bierze nasz klient;
 • przygotowywanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego;
 • renegocjacje zobowiązań oraz prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych;
 • obsługa prawna postępowań przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;
 • tworzenie spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. (tutaj zrób odnośnik do pod strony zakładanie spółek z takim tekstem):