Zakładanie spółek

Oferujemy Państwu usługi w postaci pomocy prawnej w zakładaniu spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Po rozmowie z osobą zainteresowaną sami opracowujemy indywidualną dla danej osoby umowę spółki.

Udzielamy pomocy prawnej w prowadzeniu spraw spółek cywilnych i spółek prawa handlowego. Nasza pomoc prawna nie ogranicza się tylko do procedury rejestracji podmiotów gospodarczych. Doradzamy również na późniejszych etapach funkcjonowania osób prawnych, analizując umowy, przygotowując projekty aktów prawnych spółki, prowadząc postępowania windykacyjne i egzekucyjne współpracujących z nami podmiotów.

Dzięki współpracy z notariuszami, oferujemy również możliwość sporządzenia aktów korporacyjnych, dla których ustawodawca wymaga formy aktu notarialnego.

W tym zakresie naszej działalności wyróżnia nas indywidualne podejście do każdej przedstawionej nam sprawy, oraz konkurencyjne ceny świadczonych usług.

Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.