Wypadki drogowe – odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Z uwagi na zainteresowania badawcze adw. Arkadiusza Pikulik, Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związanych ze sprawami dotyczącymi wypadków i kolizji drogowych. Usługi te skierowane są do ofiar wypadków drogowych oraz osób im najbliższych, a także do osób podejrzanych o spowodowanie wypadku, bądź kolizji drogowej.

W sprawach związanych z wypadkami i kolizjami drogowymi oferujemy:

  • prowadzenie spraw o wypadki i kolizje drogowe – występowanie w roli obrońcy podejrzanego/oskarżonego, albo pełnomocnika pokrzywdzonego;
  • analiza i przygotowywanie ekspertyz oraz opinii z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych;
  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia, renty bądź innych świadczeń za krzywdę i szkodę powstałe w wyniku udziału w wypadku drogowym, bądź za śmierć osoby bliskiej;
  • prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem/sprawcą, oraz reprezentowanie stron przed sądem cywilnym w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń.

Połączenie wiedzy z zakresu nauk prawnych, oraz wiedzy technicznej dotyczącej rekonstrukcji wypadków drogowych pozwala w sposób profesjonalny prowadzić sprawy związane z wypadkami drogowymi