Pro bono

Od dnia 20 marca 2014 r. zespół prawników z Kancelarii będzie udzielać osobom najuboższym, potrzebującym pomocy prawnej darmowych porad prawnych.

Pomoc prawna będzie świadczona co do zasady w siedzibie Kancelarii przy ulicy Rabiańskiej 17/1 w Toruniu, w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 607 27 48 42.

W ramach darmowych porad prawnych Kancelaria zapewnia pomoc polegającą na:

  • dokonaniu analizy przedstawionego problemu w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i akta sprawy;
  • przedstawieniu prawnych możliwości rozwiązania problemu;
  • przygotowanie podstawowych wniosków, bądź pism, oraz pomoc w uzupełnianiu formularzy.

Darmowa pomoc prawna obejmuje wszystkie gałęzie prawa, m.in. prawo cywilne: rodzinne, alimenty, spadkowe, podziały majątku, zniesienie współwłasności, pracy, karne, administracyjne, sprawy z ZUS – z wyłączeniem szczegółowych kwestii dotyczących prawa podatkowego.

Bezpłatna pomoc prawna, co do zasady nie obejmuje zastępstwa procesowego, choć jest ono możliwe po zwolnieniu osoby od ponoszenia kosztów przez Sąd i wyznaczeniu adwokata z Kancelarii jako pełnomocnika z urzędu.

Prawnicy naszej kancelarii mogą odmówić udzielenia bezpłatnej porady prawnej bez podawania przyczyny.